Co je exekuce

Exekuce je vlastně přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli - třetí osobě. Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu.

Exekuce může být prováděna buď srážkou ze mzdy či jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů a ukládáním pokut. Exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň, pro každý z nich pak vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.

 

Spousta dlužníků, pokud mají exekuci a chtějí situaci nějakým způsobem řešit, se snaží alespoň splácet. Exekutor není oprávněn dle zákona vyhotovovat splátkové kalendáře, takže vše záleží na dané domluvě mezi exekutorem, popřípadě zaměstnanci exekutorského úřadu, a povinným. V praxi je časté, že exekutor navrhne dlužníkovi částku, která je adekvátní k situaci a k přihlédnutí ke všem okolnostem. Pokud dlužník souhlasí a dodržuje takto ujednané splátky, exekutor není nucen konat dražbu nemovitosti. Při častém porušování nebo dokonce neplacení od samého počátku sjednání splátek, má exekutor povinnost zajistit věřiteli pohledávku a k exekuci nemovitého majetku může přistoupit.

Zjednodušeně řečeno, pokud se s exekutorem dohodnete, nemusí vůbec dojít k tolik vyhraněnému úkonu jako je dražba nemovitosti. Každý exekutorský úřad má ale ohledně splátek svá pravidla.


Nezabavitelná částka pro rok 2014

Nezabavitelnou částku na povinného dlužníka stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, která se nemění, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je (bude) pro rok 2014 nově vládou ČR stanovena na 5873 Kč (dosud šlo o částku 5687 Kč), čili jako 2/3 z částky 9283 (dosud šlo o 2/3 z 9097 Kč). Nezabavitelná částka na povinného pro rok 2014 činí 6188,67 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 6064,67 Kč.)

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6188,67 Kč, činí tedy 1547,47 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1516,17 Kč.)