Co může exekutor

Soudní exekutor je ve skutečnosti fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřademExekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního předpisu a při sepisování exekutorských zápisů. Soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který má úplné vysokoškolské právní vzdělání, je bezúhonný, vykonal minimálně tříletou exekutorskou praxi ve funkci exekutora, exekutorského kandidáta nebo exekutorského koncipienta a složil úspěšně exekutorskou zkoušku. V rámci pověření soudu exekutor provádí nucenývýkon exekučních titulů „exekuci“ a další činnost podle zákona.

 

   Způsob provedení :

  • srážkami ze mzdy a jiných příjmů (důchodů, rent atd.)
  • zablokování účtů u bank a jiných peněžních institucí – stavební spoření atd.
  • prodejem movitých věcí a nemovitostí – vybavení domácností nebo prodejem RD, bytu, pozemku v dražbě
  • prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu – družstevní byt)

 

Exekutor může exekuci v jednom exekučním řízení provést současně více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými prostředky.

 

 

Exekutor také může dlužníka předvolat k prohlášení o majetku. V případě, že vyjde najevo, že v něm povinný – dlužník uvedl neúplné nebo nepravdivé údaje, můžou být vůči němu vyvozeny trestněprávní důsledky.

Exekutor může také podat trestní oznámení na povinného - dlužníka pokud zjistí, že povinný - dlužník účelově skrývá nebo převádí svůj majetek. Jde o maření úředního výkonu dle § 171 a poškozování věřitele dle § 256 trestního zákona. Exekutor může všechny úkony, které udělá dlužník prohlásit za neplatné a to i zpětně, takže ani antidatování smluv nepomůže.

Exekutor může při mobilní exekuci – „soupisu movitého majetku dlužníka“ vstoupit i do bytu, provozovny a dalších prostor, v nichž se dlužník zdržuje a je možné se domnívat, že má zde i svůj majetek, a to dokonce i v jeho nepřítomnosti. Jednoduše požádá o asistenci policii a přizve si zámečníka, který zamčené dveře otevře.

Na rozdíl od soudního vykonavatele exekutor movitý majetek jen neoznačí nálepkami, ale rovnou jej dle zákona může zabavit a odvézt. Pokud dlužník svůj dluh nevyrovná, následuje dražba v 1/3 cenách, jejíž výnos se použije na úhradu vymáhané pohledávky a nákladů exekuce. Výnosy z těchto dražeb ve většině případů nesníží dluh klienta, ale naopak zvýší, a to za úkony provedené exekutorem – odvoz zabavených věcí a odměny exekutora dle vyhlášky 330/2001 Sb.