Vyplácení exekucí, případně dražeb nemovitostí

Nabízíme Vám rychlé a efektivní řešení. Zdarma pro Vás analyzujeme situaci a navrhneme řešení. O vše se postaráme za Vás.

K vyplacení Vašich exekucí , popřípadě dražby, bude použita nebankovní půjčka či úvěr , který je zajištěn zástavním právem a notářským zápisem.

K ručení lze použít i nemovitosti třetí osoby.

Půjčku je možné kdykoliv předčasně splatit .


Průběh:

  • zjištění vaší situace - na základě informací, které od vás získáme a to buď po telefonu, emailem nebo při osobní schůzce navrhneme způsob řešení. 

  • tržní ocenění nemovitosti - po provedení obhlídky nemovitosti se určí její tržní cenu.

  • vyčíslení vašich závazků - na základě vámi udělené plné moci zjistíme od příslušných exekutorů skutečné zůstatky vašich závazků
  • .
    příprava a podpis smluvních dokumentů - zajistíme vypravování a následný podpis  Smlouvy o půjčce a Smlouvy o zřízení zástavního práva.

  • vyplacení exekucí - po podpisu smuvních dokumentů náš pracovník objede všechny exekutory a exekuce vyplatí. Poté na příslušný Katastrální úřad vloží dokumenty o ukončení exekucí a Smlouvu o zřízení zástavního práva.


Po celou dobu bude nemovitost ve vašem vlastnictví, žádné Zajišťovací převody vlastnického práva!!!!!!


Formulář k posouzení situace

Odesláním on-line formuláře návštěvník souhlasí s tím, aby ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje poskytnuté ve formuláři byly dále  zpracovány a použity k činnosti směřující k uspokojení návštěvníkova požadavku. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou  zpracovány jen provozovatelem tohoto webu.